Εκτύπωση

Κόστος Ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ

Κόστος Ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ

Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης => 40 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 52 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 40 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 60 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό τεχνικό έλεγχο καταβάλλεται αυξημένο ειδικό τέλος από αυτό που ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος. Πιο συγκεκριμένα:

α. Για εκπρόθεσμο μέχρι και 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης => 57 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 74 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 57 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 90 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 105 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 90 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 111 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 60 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 75 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 111 ευρώ

β. Για εκπρόθεσμο πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης => 74 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 96 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 74 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

Εμπρόθεσμος Επανέλεγχος:
Σε περίπτωση επανελέγχου του οχήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του, καταβάλλεται ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης => 9 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 9 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 15 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 17 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 15 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 18 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 10 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 12 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 18 ευρώ

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος:
Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση των 30 (τριάντα) ημερών και μέχρι εξήντα (60) θα καταβάλλει ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης => 17 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 22 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 17 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 35 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 30 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 37 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 25 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 37 ευρώ

Όποιος προσκομίζει σε Δημόσιο ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίστοιχο ειδικό τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος.

Υπουργείο Μεταφορών